Projectes. Any 2006
L'educació lingüística i literària en entorns plurilingües
Referència
2006 XIRE 00001
Es tracta de la participació com a grup de recerca dins de la primera xarxa incentivadora de recerca educativa. El grup de la UAB és el coordinador.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia