=
=
=
=
Inscripció a la Jornada sobre Creació, Formació i Compromís Social
Aquí trobareu el formulari per inscriure-us a l'activitat
VIU LA POESIA
Visiteu www.viulapoesia.com, un web elaborat pel nostre grup de recerca.
Hi trobareu POESIA CONTEMPORÀNIA de tots tipus, en català, castellà, anglès i moltes llengües del món; propostes didàctiques per dur a les aules; poemes per treballar qualsevol matèria: matemàtiques, física, esports, art, filosofia...; vídeos on els/les poetes diuen els seus poemes i parlen del seu concepte de poesia, exercicis interactius i moltes coses més.
=
=
=
=
=
=
=
=
Follow @Pocio_ub
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia