Seminari POESIA CONTEMPORĀNIA, TECNOLOGIES I EDUCACIĶ
Participants.

Les contribucions dels assistents al Seminari poden ser de dues menes:

1 •  PREGUNTES als ponents que es poden formular a partir de les seves ponències (estan penjades en aquest web, a l'apartat "programa"). En el Seminari els ponents resumiran els punts principals de la seva ponència i intentaran respondre les preguntes formulades pels participants. A continuació s'establirà un debat entre tots els assistents.

2 •  PÒSTERS que mostrin experiències de qualsevol nivell educatiu relacionades amb el tema. Es poden enviar propostes fins al 2 de febrer de 2009 a poesiaieducacio@pocio.cat

·  Les propostes no hauran de tenir més de 2500 caràcters (1 pàgina) i hauran de seguir l'esquema següent: Títol - Autor/s - Centre - Objectius - Síntesi del desenvolupament - Resultats - Conclusions

·  La resolució del comitè científic es comunicarà per correu electrònic.

·  Almenys un/a dels/les autors/es d'un pòster acceptat haurà de formalitzar la inscripció i fer el pagament corresponent al Seminari.

L'organització expedirà un certificat de presentació de pòster a nom de l'autor/a o autors/es inscrits. En aquest certificat hi constaran els noms de tots els autors/es.

·  Per a la confecció del pòster s'aconsella de seguir les directrius d' Argumenta :

http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html .
•  Les dimensions del pòster recomanades per l'organització són d'1.50m de llarg x 1m d'ample. 
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia