=
=
=
=
I CONCURS INTERNACIONAL DE LLIBRE D’ARTISTA EN HOMENATGE A JOAN BROSSA
Catàleg del concurs celebrat en el marc de les ​II Jornades Internacionals de Poesia (2016).
VIU LA POESIA
Visiteu www.viulapoesia.com, un web elaborat pel nostre grup de recerca.
Hi trobareu POESIA CONTEMPORÀNIA de tots tipus, en català, castellà, anglès i moltes llengües del món; propostes didàctiques per dur a les aules; poemes per treballar qualsevol matèria: matemàtiques, física, esports, art, filosofia...; vídeos on els/les poetes diuen els seus poemes i parlen del seu concepte de poesia, exercicis interactius i moltes coses més.
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia