=
=
=
=
Jornada sobre Art i Intel·ligència Artificial: «Nous reptes, nous imaginaris»
14 de març de 2022. Sala d’actes de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona
VIU LA POESIA
Visiteu www.viulapoesia.com, un web elaborat pel nostre grup de recerca.
Hi trobareu POESIA CONTEMPORÀNIA de tots tipus, en català, castellà, anglès i moltes llengües del món; propostes didàctiques per dur a les aules; poemes per treballar qualsevol matèria: matemàtiques, física, esports, art, filosofia...; vídeos on els/les poetes diuen els seus poemes i parlen del seu concepte de poesia, exercicis interactius i moltes coses més.
=
=
=
=
=
=
=
=
Follow @Pocio_ub
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia