Publicacions. Any 2018
COSTA, Lis
"Polypoetry in Barcelona (1987-2017)". A: Fernandes, Frederico; Minarelli, Enzo (eds.) Assaggi di Polipoesia. In flavor of Polypoetry. Londrina: EDUEL University Press of Londrina University (Brasil), 2018.
TORRES, Rui
«Inflammatio», de António Barros. Catálogo da exposição Inflammatio, de António Barros. Coimbra: Centro de Artes Plásticas de Coimbra.
visita el web
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia