Publicacions. Any 2019
BORDONS, Glria; PRATS, Margarida
"La poesia a primària en el segle XXI". Guix. Elements d'Acció Educativa, 2019, nú. 454, p. 14-19 (en castellà a Aula de Innovación educativa, núm. 281, p. 12-17). 
CONTRERAS, Elisabet
"Brossa i Martí i Pol, dos poetes per treballar la poesia a primària". Guix. Elements d'Acció Educativa, 2019, núm. 454, p. 26-30 (en castellà a Aula de Innovación educativa, núm. 281, p. 24-28). 
BORDONS, Glria
"El centenari i l'arbust Brossa". Serra d'Or, núm. 700 (gener 2019), p. 52-55. ISSN: 0037-2501.
Serra dOr, nm. 709
TORRENTS, Julieta
"La difusió del patrimoni cultural a l'ESO a través de la poesia musicada". Dins Montserrat Corretger, Oriol Teixell (eds.), Literatura Catalana Contemporània: Patrimoni i Identitat. Societat de Llengua i Literatura - Filial de l'Insitut d'Estudis Catalans, Universitat Rovira i Virgili, Barcelona, p. 195-214. 
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia