Publicacions. Any 2017
COSTA, Lis
"Polypoetry in Barcelona (1987-2017)". A: Fernandes, Frederico; Minarelli, Enzo (eds.) Assaggi di Polipoesia. In flavor of Polypoetry. Londrina: EDUEL University Press of Londrina University (Brasil), 2017.
COSTA, Lis

"Poesia visual cinética en Cataluña". Dins: Méndez Llopis, Carles i Figueras Ferrer, Eva (coords.) Lecturas liminales. Poesía desde el pensamiento visual. Ciudad Juárez: Publicaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universitat de Barcelona, 2017, p. 163-174.

COSTA, Lis
"SUMMA, arxiu videogràfic dels darrers vint-i-cinc anys de poesia i música experimentals a Barcelona". Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 65-72.
De poesia. Arxius, poètiques, recepcions.
ROSADO, Pilar
"Computer Vision Models to Categorize Art Collections According to the Visual Content: A New Approach to the Abstract Art of Antoni Tàpies". Leonardo. MIT Press Journals, 2017, vol. 50, núm. 1.
"Computer Vision Models to Categorize Art Collections According to the Visual Content: A New Approach to the Abstract Art of Antoni Tàpies"
AUDÍ, Marc; BORDONS, Glòria; COSTA, Lis; FIGUERAS, Eva; REDONDO, Mar (eds.).

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017. 394 p.

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions.
BELTRAN, Encarna; BOSCH, Emma; DURAN, Teresa

"Intervencions gràfiques en els codis de barres en llibres il·lustrats per a infants i joves: creacions de poesia visual?" Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 173-182.

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions.
BORDONS, Glòria

"De la recepció de la poesia experimental: des de la visibilitat dels arxius a les respostes de mestres, alumnes i creadors". Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 211-222. 

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions.
CAULFIELD, Carlota i CALLEJA, J. M.

ABCD ario, archivo a cuatro voces» (Ariel GAngi, Martín GuBbins, J. M. Calleja, Carlota CaulfielD)"Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 47-56.

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions.
CRESPO, Bibiana

"Poéticas hipermediales en la obra de Jason Nelson. ¿Poemarios, hiperlibros-arte, videojuegos?" Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 155-164.

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions
FERNÁNDEZ SERRATO, Juan Carlos

"Mal de archivo y campo de conocimiento: la poesía experimental se mira al espejo". Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 87-96.

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions.
FIGUERAS , Eva

"Murs poètics i la qualitat paisatgística urbana". Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 165-172.

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions.
MELLINAS, Héctor

"L’intèrpret esdevingut poètica: el respecte de Joan Brossa per Leopoldo Fregoli". Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 183-190.

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions.
MORENO-BEDMAR, Anna M.

"Poesia visual?, això no és poesia..." Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 245-254.

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions
PRATS, Margarida i FERNÁNDEZ CALLAO, M. del Mar

"Com reben els mestres els llibres poètics experimentals? La resposta lectora d’un grup de mediadors a una mostra d’aquest tipus de llibres". Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 273-284.

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions
ROSADO, Pilar

"Palabra visual y poesía". Dins: Audí, M.; Bordons, G.; Costa, L.; Figueras, E.; Redondo, M. (eds.). De poesia. Arxius, poètiques, recepcions. Barcelona: Publicacions i Edicions UB, 2017, p. 117-124.

De poesia. Arxius, poètiques, recepcions.
FIGUERAS, Eva

“Escala de la Vida. Repensar el recorregut Vital” (Accademia di Belle Arti di Barcellona). Pagine d'Arte. Libro d'Artista. Avanguardie Storiche Produzione Contemporanee. San Michele-Ravenna: Edizioni Essegi, 2017, p. 67-72.

visita el web
ROSADO, Pilar; FIGUERAS, Eva; FREJLICHOWSKI, Dariusz; REVERTER, Ferran
Winter letters”. Artificial Vision: New Vocabularies for Artistic Creation. Barcelona: Editorial Raima, S.A., 2017, p. 32-41.
ROSADO, Pilar; FIGUERAS, Eva; FREJLICHOWSKI, Dariusz; REVERTER, Ferran
Epistolario de Invierno”. Visión Artificial: Nuevos Vocabularios para la Creación Artística. Barcelona: Editorial Raima, S.A., 2017, p. 32-41.  
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia