Organització d'activitats.  2006
Col·loqui sobre poesia experimental - Diàlegs a partir de Joan Brossa
Organització i direcció per part de Glòria Bordons, dins de l'exposició Joan Brossa, desde Barcelona ao novo mundo - FCSH/Universidade Nova de Lisboa (Portugal), 6 de novembre de 2006.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia