Organització d'activitats.  2016
Jornades Internacionals de Poesia: arxius, poètiques, recepcions
II Jornades Internacionals de Poesia, celebrades al MACBA, els dies 26 i 27 d'octubre de 2016.
II Jornades Internacionals de Poesia. MACBA 26 i 27 d'octubre.
Exposició "Límits, fronteres i plecs. Poesia visual i lectura liminal"
Exposició a la Facultat de Belles Arts resultat del projecte internacional en què participen el grup de recerca "Poció, Poesia i educació" (UB), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (Morelia, Michoacán), la Universidad Autónoma de Querétaro, l’Université Bordeaux Montaigne (França) i la universitat de Wroclaw (Polònia). Sala d'Exposicions, Facultat de Belles Arts, del 6 al 22 d'abril de 2016.
Exposició “Dobles Lecturas: De la Poesia Visual al Libro de Artista”

Dins de Sináptica, Primer Seminario Interdisciplinario de Diseño y Publicidad, 18 i 19 d'octubre de 2016. Cuerpo Académico Gráfica Contemporánea. Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

“Dobles Lecturas: De la Poesia Visual al Libro de Artista”
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia