Organització d'activitats.  2016
Exposició "Límits, fronteres i plecs. Poesia visual i lectura liminal"
Organitzada per Eva Figueras, Lis Costa, Bibiana Crespo, Mar Redondo, Gustavo Vega
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia