Organització d'activitats.  2016
Exposició “Dobles Lecturas: De la Poesia Visual al Libro de Artista”
Organitzada per Eva Figueras i Bibiana Crespo.
“Dobles Lecturas: De la Poesia Visual al Libro de Artista”
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia