Júlia Ferrer

Professora de llengua i literatura catalanes al Liceu Francès de Barcelona
c. Bosch i Gimpera 6-10, 08034 Barcelona

Docència
Imparteix docència a ESO i batxillerat.
És consultora de l'assignatura de Llengua Catalana II als estudis d'Humanitats de la UOC

Poesia
S'hi ha dedicat des dels vessants de creació (Premi Amadeu Oller 1989), traducció (alguns dels autors del volum "Poesia russa contemporània", Edicions 62, en col·laboració amb Ricard San Vicente),  l'animació de tallers de poesia  (UB) i la recerca (projecte de tesi sobre les actituds respecte a la poesia entre els estudiants de magisteri).

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia