Julieta Torrents
Doctoranda en Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB)
Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB)
Graduada en Llengües i Literatures Modernes: francès i català (B)

Docència
Professora associada del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB)

Poesia i música
El projecte de la seva tesi, dirigida per la Dra. Glòria Bordons, es basa en les possibilitats didàctiques que sorgeixen de les relacions entre poesia i música. En el seu treball de final de màster ja va iniciar aquesta línia de recerca i va establir els criteris didàctics per a la selecció d’un corpus de poesia musicada.

 

 

 

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia