Projectes. Any 2001
Grup Poesia i educació a Barcelona, avui (PIEBA)
Referència
2001-GNC-5050-1A
Ajut de la Convocatòria per a promoure la consolidació de grups de recerca de la Divisió de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona 2001-2002. Investigadora principal: Glòria Bordons.
Poesia y educación en Barcelona, hoy
Referència
BFF2000-697
Ajut del Ministeri de Ciència i Tecnologia. Promoción General del Conocimiento 2001-2003. Investigadora principal: Glòria Bordons.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia