Projectes. Any 2008
Ajut al Grup de Recerca Poció
Ajut per a grups de recerca 2008 de l'ARCE (Agrupació de Recerca en Ciències de l'Educació) de la Universitat de Barcelona.
L'educació lingüística i literària en entorns plurilingües
Referència
2008 XIRE 00003
Participació com a grup de recerca dins de la primera xarxa incentivadora de recerca educativa, DURSI. Investigador principal: Oriol Guasch.
Seminari de Poesia contemporània, tecnologies i educació
Referència
núm.exp: 5156/2008
Ajut del Fons de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural 2008-09.
Ajut per al Seminario Poesia contemporánea y Educación
Referència
FFI2008-03466-E/FILO
Acción complementaria del Ministerio de Ciencia e Innovación per al Seminario Poesia contemporánea y Educación.
Aprenentatge de llengües i eixamplament de l'horitzó cultural mitjançant un web poètic
Referència
2008 ARIE 00038
Ajut per al Desenvolupament de Projectes de Recerca i Innovació en Matèria educativa.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia