Projectes. Any 2015
Ajut per a estada de professora estrangera
Referència
PIE 14
Ajut per estades de curta durada de professors internacionals de reconegut prestigi als centres de la Universitat de Barcelona (UB). Professora invitada: Carlota Caulfield.
Programa Europa Creativa - Horizon 2020
Referència
A-H2020 2015
Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca, en el marc del programa Horizon 2020. Universitat de Barcelona. Investigadora principal: Glòria Bordons.
Ajut al Grup de Recerca Poció
Ajut per a grups de recerca 2014 de l'ARCE (Agrupació de Recerca en Ciències de l'Educació) de la Universitat de Barcelona.
Ajut per a projectes internacionals i promoció de la internacionalització
Ajuts per activitats preparatòries d’un projecte internacional que es pugui presentar més endavant a altres convocatòries externes. Universitat de Barcelona. Investigadora: Eva Figueras.
Ajut per fer treball a Cuba
Ajut internacional per a projectes internacionals i promoció de la internacionalització. Universitat de Barcelona. Investigadora: Glòria Bordons.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia