Projectes. Any 2006
Renovació web "Viu la poesia"
Referència
CW-2006/11
Subvenció de la Institució de les Lletres Catalanes l'any 2006.
Ajut al Grup de Recerca Poció
Ajut per a grups de recerca 2006 de l'ARCE (Agrupació de recerca en Ciències de l'Educació) de la Universitat de Barcelona.
Aprenentatge de llengües i coneixement de cultures a través d'un web poètic
Referència
2006 ARIE-10053
Ajut per al Desenvolupament de Projectes de Recerca i Innovació en Matèria educativa. Investigadora principal: Glòria Bordons.
L'educació lingüística i literària en entorns plurilingües
Referència
2006 XIRE 00001
Ajut per a Xarxes incentivadores de la recerca educativa. Investigadora principal: Anna Camps. Xarxa integrada per 16 grups de recerca, entre els quals Poció, grup dirigit per Glòria Bordons.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia