Projectes. Any 2014
Límites, fronteras y pliegues. Poesía visual y lectura liminar
Referència
VACJ/RUPI/6926-144
Projecte de recerca de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez amb ajut de la Universitat de Barcelona. Investigador principal: Carles Méndez
Límites, fronteras y pliegues. Poesía visual y lectura liminar
Reconeixement com a grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya
Referència
2014 SGR 1067
Ajuts per donar suport a les activitats dels Grups de Recerca. Investigadora principal: Glòria Bordons.
La poesia experimental catalana (1959-2004): característiques, relacions internacionals i genèriques, recepció entre els més joves
Referència
FFI2013-41063-P
Ajut per a projectes d'I+D, del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma de Generación del Conocimiento (Ministerio de Economía y Competitividad). Investigadora principal: Glòria Bordons.
Ajut al Grup de Recerca Poció
Ajut per a grups de recerca 2013 de l'ARCE (Agrupació de Recerca en Ciències de l'Educació) de la Universitat de Barcelona. 
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia