Projectes. Any 2010
La poesia experimental catalana entre 1959 i 2004
Referència
FFI2010-18880 (subprograma FILO)
Ajut del Ministerio de Ciencia e Innovación
Ajut al Grup de Recerca Poció
Ajut per a grups de recerca 2009 de l'ARCE (Agrupació de Recerca en Ciències de l'Educació) de la Universitat de Barcelona.
Viu la poesia: territori i arts
Referència
2010/53924
Subvenció de la Institució de les Lletres Catalanes l'any 2010.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia