Projectes. Any 2005
Reconeixement com a grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya
Referència
2005 SGR 00641
Ajuts per donar suport a les activitats dels Grups de Recerca.
Ajut de l’ARCE
Ajut de l’ARCE (Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació) de la UB 2005. Investigadora principal Glòria Bordons.
Ajut en concepte de personal (becari) per a l’any 2005
Ajut de l’Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Investigadora principal: Glòria Bordons.
Ajut per a publicacions
Ajut per a publicacions relacionades amb les línies de recerca de la Facultat de Formació del Professorat UB, desembre 2005.
Ampliació i experimentació del web počtico-educatiu Viu la poesia
Referència
núm. exp: 616/2005
Ajut del Fons de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural 2005.
Poesia, llengua i cultura a través del web
Referència
2005 ARIE-10001
Ajut per al Desenvolupament de Projectes de Recerca i Innovació en Matèria educativa. Investigadora principal: Glòria Bordons.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia