Projectes. Any 2009
Reconeixement com a grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya
Referència
2009 SGR 00286
Ajuts per donar suport a les activitats dels Grups de Recerca. Investigadora principal: Glòria Bordons
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia