Publicacions. Any 1996
Bordons, GlÚria
Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura núm 10 (1996), Barcelona, pp. 136-138.
BORDONS, GlÚria
"Georges Jean: la poesía en la escuela" Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura núm 10 (1996), Barcelona, p. 136-138.
BORDONS, GlÚria i DÕAZ-PLAJA, Ana
"L'amor:un exemple d'aplicació de l'enfocament temàtic a Secundària", Didàctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI, (1996) pp.175-178.
BORDONS, GlÚria; DÕAZ-PLAJA, Ana
"L'amor:un exemple d'aplicació de l'enfocament temàtic a Secundària", Didàctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI, (1996) p.175-178.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia