Publicacions. Any 2000
COSTA, Elisabet; FERRER, Jķlia
"Joan Brossa a escena: poesia, teatre, plàstica, música", Escola catalana núm.370 (2000), p.21-24.
ARENAS, Carme
"Carles Sindreu i el compromís amb l'avantguarda" (web), 2000.
BORDONS, GlÚria
"Tendències educatives a l'ensenyament de la llengua i la literatura", Escola catalana núm.366 (2000), p. 17-19.
BORDONS, GlÚria: ''TendŤncies educatives a l'ensenyament de la llengua i la literatura''
COSTA, Lis
"El bou de la tristesa s'eixarranca. Viatge a la Polinèsia (1997-2000)". Al catàleg PROPOSTA. Festival internacional de poesies + polipoesies, p.58-61.
COSTA, Elisabet; MARGARIT, Joan.
Traducció al català del llibre Lliçons de poesia per a nens i nenes inquiets. Granada: Ed. Comares, 2000.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia