Publicacions. Any 1998
BORDONS, GlÚria
"La poesia a l'escola", Guix. Elements d'Acció Educativa núm 241 (1998), p. 5-10..
BORDONS, GlÚria; DÕAZ-PLAJA, Ana

"L'ensenyament de la literatura a través de la tematologia i les intertextualitats" Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura núm 14, Barcelona: Editorial Graó, 1998, p. 61-74.

=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia