Publicacions. Any 2008
AUDÕ, Marc
"Joan Brossa 1970: presentació i context dels Poemes habitables", dins: Muntaner, M.; Picornell, M.; Pons, M.; Reynés, J.A. (ed.) Poètiques de ruptura. Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2008, p. 319-333.
AUDÕ, Marc: '''Joan Brossa 1970: presentaciů i context dels Poemes habitables''
AUDÕ, Marc

“Els colors dins de l’estructura imaginària a Gertrudis, de J. V. Foix”. Entre la tradición y la vanguardia de la poesía hispánicaEstudios Hispánicos. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2008, núm 16, p. 75-86

Estudios HispŠnicos
BORDONS, GlÚria

"Poesia per estimar els arbres", Escola catalana, núm. 454 (novembre 2008), p.33-37.

BORDONS, GlÚria: ''Poesia per estimar els arbres''
BORDONS, GlÚria; COSTA, Lis; MANUEL, Joan
"viulapoesia.com, un web per canviar actituds envers el gènere poètic", dins de Camps, A.; Milian, M. (coords.): Mirades i veus. Investigació sobre l'educación lingüística i literària en entorns plurilingües . Barcelona: Graó, 2008. Xarxa d'investigació LLERA.
BORDONS, GlÚria; COSTA, Lis; MANUEL, Joan: ''viulapoesia.com, un web per canviar actituds envers el gŤnere poŤtic''
BORDONS, GlÚria; DÕAZ-PLAJA, Ana

 "Peces. Un tema universal como pasarela entre diversas literaturas", Lenguaje y textos (2008), núm. 28, p. 43-74.

BORDONS, GlÚria; DÕAZ-PLAJA, Ana:  ''Peces. Un tema universal como pasarela entre diversas literaturas''
COSTA, Lis i JORDANA, Josep M.(editors)
FLUX festival de vídeo d'autor (Catàleg. Inclou dvd).
FLUX 2008
BORDONS, GlÚria; COSTA, Lis
"Les poètiques de l'antipoeta" dins: Muntaner, M.; Picornell, M.; Pons, M.; Reynés, J.A. (ed.) Poètiques de ruptura. Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2008, p. 271-288.
BORDONS, GlÚria; COSTA, Lis; MANUEL, Joan
"viulapoesia.com, una web para cambiar actitudes hacia el género poético", dins de Camps, A.; Milian, M. (coords.): Miradas y voces. Investigación sobre la educación lingüística y literaria en entornos plurilingües . Barcelona: Graó, 2008. Red de investigación LLERA.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia