Publicacions. Any 2002
ARENAS, Carme
"Carles Sindreu o el compromís amb l'avantguarda", LAURO, 21 (2002), p.35-53.
BORDONS, GlÚria
"A.Artigues, Poesia a l'escola", Articles de Didàctica de la llengua i la literatura núm.28 (juliol-agost-setembre 2002), Barcelona: Editorial Graó, p.121-122.
BORDONS, GlÚria: ''A.Artigues, Poesia a l'escola''
BORDONS, GlÚria; FERRER, Julia; NARANJO, Maria; RINS, Silvia
"El reto de leer poesía"  dins El reto de la lectura en el siglo XXI (M.del C.Hoyos, R.Gómez, M.Molina, B.Urbano y J.Villoria editores) Granada, Grupo editorial Universitario, 2002, p.243 - 253.
BORDONS, GlÚria; FERRER, Julia; NARANJO, Maria; RINS, Silvia: ''El reto de leer poesŪa''
ARENAS, Carme
"Carles Sindreu o el feliç maridatge entre literatura i esport", Els Marges, 70, pp.11-56, 2002.
COSTA, Lis; JORDANA, Josep M.
"Videopoesia catalana del segle XX". A: catàleg PROPOSTA. Festival internacional de poesies + polipoesies, Barcelona, 2002.
ERNEST, Pauline (ediciů).
Love is... Antologia de poemes de diversos autors. Barcelona: Centre Cultural, Fundació 'La Caixa', 2002.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia