Publicacions. Any 2004
ARENAS, Carmen; BATALLA, P.; BORDONS Glòria; DOMÈNECH, Carme; MANUEL, Joan; RINS, Silvia; SANTAEULÀRIA, Ariadna; SEGARRA, Mercè
"Aprendiendo con Joan Brossa", Textos núm. 35 (enero-febrero-marzo 2004), pp.59-67.
BORDONS, Glòria; DÍAZ-PLAJA, Ana (coord.).
Ensenyar literatura a secundària. La formació de lectors crítics, motivats i cultes. Barcelona: Ed-Graó, 2004.
BORDONS, Glòria; DÍAZ-PLAJA, Ana (coord.): Ensenyar literatura a secundària. La formació de lectors crítics, motivats i cultes
ARENAS, Carme
"Llegir i crear poesia a partir de la web". Dins Towards the Integration of ICT in Language Learning and Teaching: Reflection and Experience (AADD), Actes del I Congreso Internacional de TIC y Autonomía Aplicada al Aprendizaje de Lenguas, celebrat a Castelló de la Plana els dies 26 a 28 de maig de 2004.
ARENAS, Carme
"Dalí, escriptor", Serra d'Or, 532. Barcelona, abril de 2004.
ERNEST, Pauline; SUBIRANA, J. (traducció).
Llum Elèctrica / Electric Light de Seamus Heaney . Barcelona: Edicions 62, 2004.
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia