Publicacions. Any 2013
GONZÁLEZ, Jordi
"La resistència lectora: una veu pròpia que crida amb força". Temps d'Educació. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013, núm. 45, p. 289-302.
La resistència lectora: una veu pròpia que crida amb força
COSTA, Lis; JORDANA, Josep M. (HABITUAL VIDEO TEAM)
2a fase del projecte SUMMA. SUMMA és un arxiu videogràfic en línia sense ànim de lucre que vol oferir un accés públic a les més de 1.000 gravacions de vídeo efectuades per l’associació Habitual Video Team durant més de 20 anys, des del 1990 fins a l’actualitat, bàsicament de música i poesia experimentals. SUMMA va néixer el 2012 amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual en un arxiu públic. A la segona fase, s'han fet millores en alguns aspectes del web, s'han catalogat les gravacions del 2013, s'han introduït a la base de dades unes 700 gravacions fins a completar la totalitat de les corresponents al període 1990-2013 i s'ha fet la digitalització, restauració, edició i compressió d’una segona remesa de 8 vídeos.
SUMMA arxiu videogràfic d´Habitual Video Team
FREIXA, Pere i REDONDO, Mar
“Amateurismo y fotografía. Consideraciones a propósito de las Rutas Escondidas de Mallorca, de Jesús García Pastor” dins Revista Estúdio, artistas sobre outras obras, 2013; 4(8), p. 32-41.
“Amateurismo y fotografía. Consideraciones a propósito de las Rutas Escondidas de Mallorca, de Jesús García Pastor”
FIGUERAS, Eva
"Los nuevos mordientes ecológicos para el grabado: un legado de los clásicos". Actas de Diseño. Universidad de Palermo, 2013, núm. 15.
visita el web
AUDÍ, Marc
"El concepto de documento en poesía: experimentaciones contemporáneas". Revista Letral. Granada: Universidad de Granada, 2013 (desembre), núm. 11, p. 95-111.
Revista Lateral núm. 11
GONZÁLEZ, Jordi
"El cine como herramienta de dinamización lectora a través de la biblioteca escolar". Lenguaje y Textos. València: SEDLL, 2013 (novembre), núm. 38, p. 69-76. 
Lenguaje y Textos
BORDONS, Glòria
"Un gènere imprescindible", pròleg a BROSSA, Joan: Prosa completa i textos esparsos. Barcelona: RBA-La Magrana, 2013, p. 7-52.
Pàgina del llibre a La Magrana
CAULFIELD, Carlota
“Masks is a 16 Images Words That Starts With the Letter C”, introducció a J.M. CALLEJA: Masks. Portland, ME: Reed Altemus, tardor 2013.
BORDONS, Glòria i FERRER, Júlia
"Poesia catalana contemporània, territori i educació". Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: Graó, 2013 (juliol-agost-setembre ), núm. 60, p. 99-110.
Articles núm. 60 (juliol-agost-setembre 2013) Poesia catalana contemporània, territori i educació
CRESPO, Bibiana
"24 estudios de Frédéric Chopin_Libro de Artista”, dins Libro-arte / abierto. Chihuahua (México): Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2013, p. 164-165.
Libro-arte / abierto
CRESPO, Bibiana i FIGUERAS, Eva
“Primeras aproximaciones y precedentes inmediatos del Libro-Arte / Libro de Artista”, dins Libro-arte / abierto. Chihuahua (México): Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2013, p. 15-50.
Primeras aproximaciones y precedentes inmediatos del Libro-Arte / Libro de Artista
CRESPO, Bibiana i FIGUERAS, Eva
"Hacia una tipificación del Libro-Arte / Libro de Artista: confines y confluencias". Grabado y edición. Print and Art Edition magazine. Madrid: 2013 (febrer), núm. 37, p. 26-33.
Hacia una tipificación del Libro-Arte / Libro de Artista: confines y confluencias
CAULFIELD, Carlota
“Antoni Clapés, poeta catalán de la dinastía Tang”, dins SUNYOL, Victor & UDINA, Dolors (eds.): Cal·lígraf del silenci. Barcelona: Cafè Central, 2013. Limited Edition.
GONZÁLEZ, Jordi
"Intervencions de dinamització lectora des de la biblioteca escolar". Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona: Graó, 2013 (gener-febrer-març), núm. 59, p. 101-111.
Revista Articles núm. 59
ROSADO, Pilar; PLANAS, Miquel Àngel; FIGUERAS, Eva; REVERTER, Ferran
"La visión artificial, un nuevo aliado para el análisis de imágenes artísticas". ANIAV (Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales). I Congreso Nacional de Investigación en Arte. El arte necesario. La investigación artística en un contexto de crisisPaiporta, València: Editorial Sendemá, 2013.
I Congreso Nacional de Investigación en Arte. El arte necesario. La investigación artística en un contexto de crisis
ROSADO, Pilar; PLANAS, Miquel Àngel; FIGUERAS, Eva; REVERTER, Ferran
Artistic ideation and cataloging based on computer vision methods. Barcelona: Editorial Raima, S.A., 2013. ISBN 978-84-96700-27-7. DL B-34314-2012.
Artistic ideation and cataloging based on computer vision methods
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia