Antoni Artigues

Docència
Professor de Literatura i de Llengua Catalana a la Facultat d'Educació
Universitat de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull. Campus UIB. Palma. Mallorca.

Poesia i teatre
Cada any treballa en algun muntatge amb els estudiants, amb mestres que ja han acabat o amb altres amics.

Ho podeu veure a http://www.mallorcaweb.com/magpoesia, iniciada el 1997, una de les primeres pàgines web dedicades a difondre poesia.

visita el web correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia