Margarida Prats
Professora Titular d'Universitat

Doctora en Filologia Catalana
Membre del grup de recerca FRAC i del grup GRAMT
Coordinadora del  grup d'innovació docent GIDC-DLL
Vocal de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura de la UB
Coordinadora del Grup Docent d'Educació Infantil
Adreça: Pg. Vall Hebron, 171, 08035 Barcelona. Edifici de Llevant, despatx 154
Tel.: 93 403 50 82 - E-mail: mprats@ub.edu

Docència
    •    Grau d'Educació Infantil: Didàctica de la literatura infantil (grup 2A)
    •    Grau d'Educació Primària: La biblioteca per als infants de 0 a 6 anys (grup 7A)
    •    Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts: Canço: espai entre poesia i música (grup G1) / Els personatges i la seva construcció des dels àmbits literaris i iconogràfics (grup G1)
    •    Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura: La literatura infantil i juvenil a l'educació literària (grup G1)

Especialització docent i de recerca
    •    Educació literària i intertextualitat.
    •    Formació del lector literari a Educació Infantil, Primària i Secundària.
    •    Literatura Infantil i Juvenil i interculturalitat.
    •    La poesia per a infants: corpus, característiques i aspectes educatius.
    •    El poeta Màrius Torres: aspectes biogràfics i edició crítica de la seva poesia.
    •    Les pràctiques en l’ensenyament de mestres.
Margarida Prats correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia