Jordi González

Professor de Llengua castellana i Literatura a l'Institut Barri Besòs (Barcelona) des del curs 2011-12

Professor de Llengua i literatura castellanes a l'IES Ventura Gassol (Badalona)

Doctor en Didàctica de la llengua i la literatura (UB)
Postgrau en Tècniques editorials (UB)

Coautor d'un manual de Llengua i literatura castellanes per 1r d'ESO, així com de diverses edicions crítiques d'autors com Andersen, Dickens, Conan Doyle o Stevenson.

Traductor d'obres per a públic infantil i juvenil, així com de divulgació.

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia