Anna Moreno

Llicenciada en Filologia catalana

Professora de llengua i literatura catalanes a l’Institut Bernat Metge
Adreça: C/Menorca, 55, 08004 Barcelona

Professora associada del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Facultat d'Educació - Universitat de Barcelona
Adreça: Pg. Vall Hebron, 171, 08035 Barcelona. Edifici de Llevant

Docència
Com a professora de secundària impateix docència a l’ESO i el Batxillerat, s’ha especialitzada en l’ensenyament del català a nouvinguts i la biblioteca escolar.

A la universitat imparteix docència al Grau de Mestre de Primària, Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

Gestió
Vicepresidenta i tresorera de la Fundació Pedrolo.

Ha estat cap de Departament de Llengua i Literatura Catalanes, i actualment és coordinadora de Llengua, Interculturalitat i Cohesió, coordinadora/tutora de l’Aula d’Acollida i coordinadora del projecte d’Innovació Educativa puntedu (Biblioteca Escolar).

Poesia i Literatura
Ha treballat sobre la divulgació de la poesia visual amb l’exposició “La poesia dia a dia” i s’ha centrat en la figura de Manuel de Pedrolo i la seva literatura a les mostres “Manuel de Pedrolo, abans i ara” i “Pedrolo, més enllà dels límits”.

Ha difòs la figura de l’autor segarrenc en articles -sobre la censura, els contes i la literatura juvenil de ciència-ficció- i comunicacions diverses. Així mateix, ha dut a terme propostes didàctiques sobre la poesia conceptual de Pedrolo a www.viulapoesia.cat.

Així mateix forma part de l’equip de treball del projecte “La poesía experimental catalana (1959-2004): características, relaciones internacionales y genéricas, recepción entre los más jóvenes” del grup de recerca Poció. Poesia i Educació i també del grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2014 SGR 1067.

Exposicions
Ha organitzat exposicions en l’àmbit de secundària i universitari.

Ha comissariat l’exposició permament “Pedrolo, més enllà dels límits”, al Castell de Concabella, La Segarra.

Innovació Educativa
És membre del Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura GIDC-DLL (GIDCUB-13/063)

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia