Bibiana Crespo

Doctora en Belles Arts, Universitat de Barcelona (2000)Títol Superior de Solfeig i Harmonia, Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona (2000)

Professora Catedràtica del Departament de Dibuix
Facultat de Belles Arts – Universitat de Barcelona
Adreça: c/ Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona
Tel.: 934 034 088 Fax: 934 021 782

Docència
Imparteix docència als ensenyaments de Grau en Belles Arts, al Màster “Dibuix, llenguatge universal: projecte i creació”, i al Postgrau “Dibuix del natural, nivell superior”.

Ha estat professora convidada a l’Art Practice Department de la University of California Berkeley (Berkeley, EEUU), la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Mèxic D.F., Mèxic), i a la Faculty of Creative Arts de la University of the West of England (Bristol, UK).

Gestió
Des de 2011 és Secretària Acadèmica del Departament de Dibuix.

Llibre-Art / Llibre d’Artista
La seva línia d’investigació principal és l’anàlisi terminològic-conceptual i cronològic-processual dels Llibres-Art / Llibres d’Artista, i més recentment aborda la seva dimensió digital en noves taxonomies com l’e-Llibre-Art i l’Hyper Llibre-Art.

Els resultats de les investigacions desenvolupades han estat publicats en diversos articles en revistes especialitzades i en llibres —(2009). El Libro-Arte. Concepto y proceso de una creación contemporánea. Saarbrücken: VDM. Verlag Dr—.

Creació artística
La seva pràctica artística gravita en l’anàlisi gràfic i plàstic de l’obra musical de compositors com J. S. Bach, F. Chopin, I. Albéniz i especialment John Cage de l’obra del qual extreu l’anàlisi estructural dels components convencionals del dodecatonisme i de les seves partitures per a performance a més a més de focalitzar el seu interès en els seus mesostics en els que les diferències de cos, tipografia i disposició de les lletres dels seus poemes sonors impliquen subtils variacions melòdiques, harmòniques i tímbriques. Igualment desenvolupo projectes multimèdia sota continguts de compromís social en els que habitualment l’espectador/observador es converteix en actor/participant dels projectes.

http://issuu.com/bibiana-crespo/docs/

Innovació Educativa
És membre del Grup d’Innovació Docent Consolidat per la UB “Millora de la Qualitat Docent als ensenyaments de Dibuix i Gravat a la Facultat de Belles Arts”.

 

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia