Estel Marín

Formació
Doctorat Cum Laude en Història i Ciències de la Música amb la tesi L'ensenyament de piano a Barcelona a la segona meitat del segle XIX: 1850-1901.
Llicenciatura en Musicologia.
Títol Superior de Piano i Títol Superior en Música de Cambra.
Diplomatura en Educació Musical.

Docència
Professora al Departament de Didàctiques Aplicades de la UB.
Professora convidada al Postgrau Creació Musical i Educació de la Universitat de Barcelona.
Experiència docent com a mestra especialista de música a educació infantil, primària i secundària.

Gestió
Assessora tècnica docent al Consell Escolar de Catalunya.
Tècnica docent al Servei d'Innovació i Formació del Departament d'Educació.
Creació i Direcció de l'Escola de Música Sagrada Família de Sant Andreu.

Innovació docent
IP del grup El portafoli multimodal: un plantejament innovador de documentació, recerca i  comunicació d'evidències a través dels llenguatges artístics en el Pràcticum d'Educació Infantil. Forma part de la Xarxa d'Innovació contínua Geografies Literàries 3.0 de la Universitat de València, del GRC Poció, i dels grups d'innovació docent Educació Musical i Innovació i Artinnova de la Universitat de Barcelona.

Publicacions
Presentacions de projectes d'innovació educativa i recerca en congressos d'àmbit artístic i educatiu. Col·laboracions habituals amb el grup Sons de Barcelona (MTG, Pompeu Fabra) amb qui ha obtingut el premi de pedagogia al concurs de Comunicació Audiovisual "El CAC a l'Escola" amb Escenes sonores del nostre barri, Consell Audiovisual de Catalunya, 2010. 

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia