Lourdes  Piñeiro

Docència
Professora de secundària des del curs 1986-87 al Vallès Oriental i Occidental
Catedràtica de llengua i literatura castellanes a l'IES Joaquima Pla i Farreras, de Sant Cugat
DEA en Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB)
Doctoranda del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB)

Gestió
Membre d'equips directius de centres públics des del curs 1987 al 1994 com a Coordinadora Pedagògica,
Cap d'Estudis i Directora
Coordinació d'ESO i Batxillerat
Cap de departament
Tutora
Col·laboradora en projectes europeus de recerca educativa - programes Sócrates-Comenius
Formadora de seminaris de "Llengua (Trànsit Primària-Secundària) ICE UB

Recerca
Coautora en l'elaboració de material didàctic: Antologies de lectures en català i castellà des de primer a quart d'ESO.

*  *  *

Els meus temes recurrents a l'hora de trobar textos, buscar històries o simplement investigar se centren en l'amor i, en general, en l'ampli món dels sentiments.

Després de molts cursos l'únic que puc dir és que on millor em trobo és a l'illa de la meva aula intentant transmetre una mica d'il·lusió i passió per les paraules; jugar amb les lectures perquè tenen tot el poder dels canvis i al mateix temps ens ajuden a descobrir-nos i a viure.

Finalment un secret, no puc tenir un llibre a les mans sense un llapis a prop.

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia