Lorena Berríos

 

Doctoranda en Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB)

Máster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB)

Máster en Estudis Clàssics amb menció Cultura Grecollatina (UMCE)

Professora de Castellà i Llicenciada en Educació (UMCE)
 

Docència

Ha treballat com professora de Metodologia de la Especialitat en la Universitat Metropolitana de Ciències de la Educació (UMCE), Santiago, Xile i ha conformat el claustre acadèmic del Màster en Didàctica de la Llengua i la Literatura en la assignatura de Didàctica de la literatura (2014-2015)

Ha treballat com professora de secundària en el col·legi San Francisco del Alba, Santiago, Xile (2001-2015)

Actualment és becaria del programa BecasChile de CONICYT -Xile (2015)

 

Línies de recerca

Actualment està treballant les línies relacionades amb la recepció literària, el hipertext didàctic digital i la multimodalidad en el professorat en formació i professorat novell en secundària.

Dins dels seus interessos estan els processos de recepció de la poesia en un context contemporani a través de la multimodalidad i les multiliteracies dins el aula de secundària. 

 

Innovació Educativa

Des·de l'any 2016 és membre del Grup d'Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura (GIDC-DLL/UB)

Participa en el projecte "Textualitats multimodals i xarxes 2.0: l'elaboració de projectes per a l'educació literària del professorat en formació" (2015PID-UB/028)

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia