Mar Redondo

Llicenciada en Belles Arts, Universitat de Barcelona (1990)

Doctora en Belles Arts, Universitat de Barcelona (2010)

Professora Col·laboradora permanent del Departament de Disseny i Imatge. 
Facultat de Belles Arts - Universitat de Barcelona
Adreça: c/ Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona
Tel.: 934034084/ 934039286

Docència i Recerca

Especialista en Fotografia.

Imparteix docència als ensenyaments de grau en Belles Arts, al Màster Producció i Recerca artística, i participa en el Programa de Doctorat Estudis Avançats en Produccions Artístiques, de la Universitat de Barcelona.

Línies d'investigació: els mecanismes de representació fotogràfica de la identitat; els models culturals de difusió de la fotografia; els dispositius d’exhibició i de publicació de la fotografia; experimentalitat, narrativa i autoria fotogràfica.

Ha participat com a investigadora en diversos projectes d'investigació, participat en congressos, seminaris i tallers, dels quals ha publicat articles i comunicacions.

Gestió

De 2012 a 2016 és Vicedegana de Cultura i Estudiants de la Facultat de Belles Arts.

Des de 1996 és Coordinadora del Laboratori de Fotografia de la Facultat de Belles Arts.

Creació artística

És fotògrafa i editora. Des de 1996 ha publicat i editat diverses produccions i treballs d'investigació, com: Barcelona Acròstic, 2002; A propòsit de les Marilyns de Newman, 2006; Invisible Photo. 01: Barcelona, 2009. Fundadora de Fotopública, plataforma de creació de projectes fotogràfics. 

Innovació Educativa

És membre del Grup d’Innovació Docent Consolidat Millora de la qualitat docent de la Facultat de Belles Arts GIDCUB-11/FBA, creat el 2006 i consolidat el 2009.

Des de 2017 és responsable del grup d’innovació decent Artinnova (GINDOC UB/100).
 

Els seus camps d'estudi es centren en la definició i l’aplicació d'estratègies d'innovació referides a l’acció tutorial en la realització del projecte de creació, en l’experimentació de metodologies per treballar les competències transversals de l'ensenyament superior de les Belles Arts i en el desenvolupament de rúbriques per a l’avaluació de les competències transversals. 

Fotopública correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia