Pilar Rosado

 

Pilar Rosado Rodrigo, Sant Boi de Llobregat (1965)

De formació multidisciplinar (doctora en Belles Arts, llicenciada en biologia i analista informàtica), ha trobat en la imatge numèrica el territori on desplegar el seu projecte artístic.

L’interessen els algorismes que poden generar imatges a partir de dades numèriques i d’informació digitalitzada; manipular la informació existent per produir noves imatges que qüestionin la definició de fotografia i les convencions de gèneres com el paisatge o el retrat, així com la noció d’autoria. L’artista-programador pot generar algorismes que simulin els nostres sistemes perceptius, i així es pot convertir en el fotògraf des de l’interior de la imatge.

Compagina la carrera artística amb la recerca. En els últims anys ha participat en exposicions d’àmbit nacional i internacional a Italia, Portugal, Brasil, Polònia i Mèxic.

Ha publicat llibres i articles, i presentat els resultats de la seva recerca a congressos d’àmbit nacional i internacional  sobre aplicacions d’algoritmes de visió artificial en l’ àmbit artístic. Els resultats de la seva recerca doctoral seran properament publicats a la prestigiosa revista d’art, ciència i tecnologia del MIT, Leonardo.

Col·labora amb institucions i fundacions artístiques,  i amb el departament d’Estadística de la Universitat de Barcelona  en el desenvolupament d’un sistema informàtic per a implementar algorismes de visió artificial que permetin, sense cap anotació textual, cercar analogies formals en grans col·lecciones d’imatges d’obres d’artista.

Ha impartit classes sobre aplicacions gràfiques i processos de creació artística a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 

 

visita el web correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia