Andrés Torres

 

Investigador postdoctoral de formació en docència
Didàctica de l'Expressió Plàstica
Departament de Didàctica de les Ciències Socials, l'Educació Musical, l'Educació Física i l'Educació Visual i Plàstica
Facultat d'Educació, UB

Andrés Torres Carceller (Barcelona, 1983), és professor associat de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Autor de diverses publicacions sobre Educació i Tècniques Artístiques, combina la seva activitat acadèmica amb la pràctica artística, de la qual ha realitzat diverses exposicions a Espanya, Itàlia i Japó.

 

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia