Alexandre Bataller
Llicenciat en Filologia, Universitat de València (1986)
Doctor en Filologia Catalana, Universitat de València (2002)

Professor Contractat Doctor del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Universitat de València – Facultat de Magisteri
Av. Tarongers, 4, 46022 València
Tel.: 961625432 – alexandre.bataller@uv.es

Docència
Imparteix docència als graus de Mestre/a en Educació Primària, Mestre/a d’Infantil, al Màster de Professor/a de Secundària i al Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques.
Ha impartit docència a l'Educació Secundària dins l’especialitat Valencià: llengua i literatura (1986-2009).

Gestió
Des d’abril de 2012 fins l’actualitat ha estat Coordinador de la Unitat Docent de Català del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura.

Poesia
La seua línia d’investigació principal són els tallers d’escriptura creativa en l’ensenyament. Sobre aquesta qüestió, ha estat autor de materials didàctics i de treballs diversos (“Poesía i educación literaria”, Sedll 2013). Ha estat professor en cursos diversos (Escola d’estiu de Montserrat, 2014). Ha realitzat una estada de recerca a la Universitat de Barcelona, dins el grup Poció, tutoritzada per Glòria Bordons (set-oct, 2013). Amb el Llibre de professor (Bromera, 2013) fou guardonat amb el premi de poesia Ciutat de València.

Etnopoètica
També investiga sobre etnopoètica, en concret en aspectes de literatura popular i ensenyament, dins el Grup d’Estudis Etnopoètics. Ha estat coeditor del volum “Literatura oral i educació: simbiosi i complicitats” (2014). Ha realitzat una estada d’investigació en l’Arxiu de Folklore de la Universitat Rovira i Virgili (set-oct, 2014).
Literatura i patrimoni cultural

Una altra línia d’investigació, complementària de les anteriors, té a veure amb el component cultural en l’ensenyament de la llengua i la literatura. És membre del grup Elcis (Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat) de la Universitat de València, on participa en un projecte de recerca. Ha impartit cursos sobre llenguatge i patrimoni cultural en diferents universitats alemanyes (Bochum, 2012; Tubinga, 2012; Heidelberg, 2014).

Innovació i investigació educativa
Des del curs 2010-11 fins l’actualitat coordina Grup d’Innovació Geografies Literàries de la Universitat de València. Des del curs 2013-14 el grup s’ha constituït com a Xarxa d’Innovació i engloba professors de la Universitat de Vic i la Universitat de Barcelona. En aquesta línia, ha estat coeditor del volum “Un amor, uns carrers. Cap a una didàctica de les geografies literàries” (PUV, 2014). Ha dirigit el “I Congrés Geografies Literaries” (2012) y les “I Jornades Literatura, territori i educació” (2013). Sobre geografies literàries i ensenyament ha realitzat una estada d’investigación en la Universitat de Vic (set-oct, 2012).
Xarxa d’Innovació Geografies Literàries 3.0 correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia