Anna Perearnau
Doctoranda en Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB)
Màster de Formació del Professorat de Català per a Persones Adultes (UB)
Llicenciada en Filologia Catalana (UAB)

Docència
Imparteix docència de llengua i literatura catalanes a la Universitat de Barcelona i al Consorci per a la Normalització Lingüística.

Gestió
— Des del 2009 coordina el grup de treball d’avaluació de la Secretaria Tècnica de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació en Llengües de Catalunya.
— Del 2010 al 2014 ha col·laborat amb el Departament d'Avaluació (nivell C2) de la Direcció General de Política Lingüística.
— Del 2013 al 2014 ha fet una secció pròpia al programa de ràdio Estira la llengua de Ràdio i Televisió d'Andorra.
— Col·labora amb diversos organismes en l'elaboració i revisió de materials didàctics: Universitat de Girona, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya i Universitat Rovira i Virgili.

Creativitat i avaluació
Fa recerca en l’avaluació de la creativitat en produccions escrites i orals.

Participa en congressos fent comunicacions i és formadora de professorat sobre la seva línia d’investigació i tasca docent: Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Simposi Internacional sobre l’Ensenyament de Català, Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, jornades de formació de formadors de la Xarxa Vives d’Universitats, de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació en Llengües de Catalunya, de la Direcció General de Política Lingüística i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (XTEC).
correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia