Lis Costa
Doctora en Filologia Catalana
Professora titular del Departament d'Educació Lingüística i Literària
Universitat de Barcelona - ecosta@ub.edu
- Facultat d'Educació. Passeig de la Vall d'Hebron, 171, 08035 Barcelona. Edifici de Llevant, despatx 021. 
- Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Melcior de Palau 140, 08014 Barcelona, despatx 313.

Docència
Imparteix docència als graus de Comunicació Audiovisual, als d'Educació Primària i Infantil i al Màster d'Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua.

Gestió
Des de desembre del 2006 a octubre del 2011 ha estat Cap d'estudis de Comunicació Audiovisual a la UB

Poesia
La seva línia d'investigació principal és la poesia experimental. Programa actuacions, imparteix cursos i ha publicat diversos articles i material audiovisual sobre el tema, com PEVB Poesia en Viu a Barcelona (1991-2003) (dvd 60 min, Barcelona, 2004) o el triple dvd PROPOSTA 200-2004 festival internacional de poesies + polipoesies (500 min, Barcelona, 2006). És membre del grup de recerca Poció. Poesia i Educació des dels seus inicis.

Audiovisual
Des de l'any 1991 forma Habitual Video Team amb Josep M. Jordana. Habitual Video Team és un equip videogràfic que té com a objectiu principal la promoció de tot tipus d'activitats relacionades amb les arts audiovisualsi concretament amb la videocreació.
Una branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d'esdeveniments culturals relacionats principalment amb la música i la poesia experimentals.. El 2012 han creat SUMMA, un arxiu videogràfic on line amb la finalitat de fer públic l'arxiu de més de 1.200 gravacions www.summa-hvt.org.
Una altra branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo d'autor com FLUX www.fluxfestival.org, mostres de videopoesia i el festival d'arts escèniques audiovisuals INFLUX www.influxfestival.org.

Publicitat
Ha investigat sobre publicitat en el grup de recerca LiP Llengua i Publicitat de la Universitat de Barcelona, des de la seva creació el 1998 fins al 2012 www.lipgrup.cat

Innovació Educativa
És membre del Grup d'Innovació Docent en Llengua Catalana del Dpt. de Filologia Catalana a la Facultat d'Educació, creat el 1991 i reconegut per la UB, i més tard integrat en el Grup d'Innovació Docent Consolidat de la UB DIDAL. Dinàmiques d'Innovació Docent per a l'Aprenentatge de Llengües.

Ha coordinat des dels seus inicis (1993) fins al final (2010) el PIEI projecte d'interacció entre iguals, basat en els principis de la funció tutorial, en el qual alumnes amb un nivell alt de competència lingüística en català fan de tutors/es d'altres alumnes que no s'expressen oralment en aquesta llengua. El 2007 ha implementat el projecte en l'ensenyament de Comunicació Audiovisual, muntant cursos d'edició de vídeo i de càmera.

FLUX festival de vídeo d'autor SUMMA arxiu videogràfic d'Habitual Video Team Viu la Poesia> correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia