Joan Manuel

Professor titular del Departament de Filologia Catalana
Universitat de Barcelona - Facultat d'Educació
Pg. Vall Hebron, 171, 08035 Barcelona. Edifici de Llevant, despatx 022
Tel.: 93 403 51 60 - Fax: 93 403 52 46 - joanmanuel@ub.edu

Docència
Imparteix docència als ensenyaments de Mestre, a la facultat de Biblioteconomia i al Màster de Formació de Professorat de Català per a persones adultes.

Gestió
És coordinador del Pla d'Acció Tutorial de la UB a la Facultat de Formació del Professorat.

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia