Julieta Torrents
Doctora en Didàctica de les Ciències, Llengües, les Arts i les Humanitats (UB)
Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB)
Graduada en Llengües i Literatures Modernes: francès i català (B)

Trajectòria
Investigadora postdoctoral Margarita Salas (estada a la Universitat de València), 2021-2023
Becària predoctoral APIF (UB), 2018-2021
Professora associada del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura (UB), 2015-2018

Línies d'investigació
Educació lingüística i literària
Poesia i música
Poesia experimental
Respostes lectores
Creativitat
Geografies literàries

visita el web> correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia