Joan Marc Ramos
Professor Associat del Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica.
Universitat de Barcelona - Facultat d'Educació
Pg. Vall Hebron, 171, 08035 Barcelona. Edifici de Llevant.

Doctor en Didàctica de la llengua i la literatura (UB)


Docència
Imparteix docència al Màster de Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxiller i al Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura.

 


Gestió

Coordinació del projecte editorial Projecte Eines en col·laboració amb Joan Busquets, les línies mestres del qual recullen bona part de les aportacions de la didàctica de la llengua i de la literatura dels últims anys.  
Vocal de la Societat Espanyola de Dídàctica de la Llengua i la Literatura. (Desembre 2009-actualitat)

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia