Maria Grau

Doctora en Filologia Catalana
Professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona

Pg. de la Vall d'Hebron, 171   08035 Barcelona
tel. 934035157 - fax 934035246

Imparteix docència a la Facultat de Formació del Professorat

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia