Pauline Ernest

Directora del Programa de Llengües
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Av. Tibidabo 39, 08035 Barcelona.
Tel: 93 253 75 72 Fax 93 453 94 84
pernest@uoc.edu

Docència/Formació
Imparteix tallers de poesia en anglès per a alumnes de secundària i per a estudiants de les escoles oficials d'idiomes.
Imparteix cursos de formació en línia per a professorat de llengües estrangeres.

Gestió/Formació
Directora dels cursos de llengües d'anglès, francès, xinès i japonès.
Professora responsable de l'assignatura "Introducció a la literatura anglesa".

Recerca
Les seves línies d'investigació són la formació de professors de llengües estrangeres, l'aprenentatge d'idiomes en xarxa i el desenvolupament d'estratègies per a la incorporació de textos literaris (especialment la poesia) en l'aprenentatge de llengües.

Traduccions
Traductora de 'Birthday Letters/Cartes d'aniversari' de Ted Hughes(amb J.Maria Fulquet). Premi de la Crítica - Serra d'Or 2000
Traductora de 'Electric Light/Llum Elèctrica' de Seamus Heaney (amb Jaume Subirana)
Traducció d'obres de Baltasar Porcel, Jordi Sarsanedas, CarlesTorner, Ronny Someck, Tamir Greenberg. 

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia