Giuseppina Brugliere

Doctoranda del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Universitat de Barcelona

Docència
Professora de Literatura Italiana i llatí. Liceo Scientifico "G.B.Grassi" de Lecco (Italia)

Recerca
La seva línia d'investigació està orientada a la poesia universal contemporània i principalment a la didàctica de la poesia com a eina d'integració en contextos multiculturals de secundària.

Ha participat en congressos presentant comunicacions sobre la seva línia d'investigació:

  • I Congrés Internacional D'Interacció Comunicativa i Ensenyament de Llengües (València 2008)
  • X Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. "Diversidad cultural, plurilingüismo y estrategias de aprendizaje. (Tenerife 2008)

Col·laboradora del web viulapoesia.com en la creació de propostes didàctiques.

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia