Ana F. Buñuel

Professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Universitat de Barcelona - Facultat de Formació del Professorat
Pg. Vall Hebron, 171, 08035 Barcelona. Edifici de Llevant, despatx 153

Docència
Professora de didàctica de la llengua i la literatura, literatura infantil i bases per a l'ensenyament de la llengua i la literatura.
Ha participat com a formadora en cursos i postgraus relacionats amb la didàctica de la Llengua i la Literatura, adreçats a professors.
Ha col·laborat amb el Departament d'Educació en el Seminari "El gust per la lectura".

Poesia
Ha publicat diversos articles relacionats amb la Literatura i la seva didàctica.
La seva línia d'investigació principal és l'apropament de la poesia com a recurs per treballar la llengua a les aules d'acollida.

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia