Gustavo Vega
És doctor en Filologia Hispànica i Literatura per la Universitat de Barcelona (2004) amb la tesi doctoral Poéticas de creación visual en España de 1970 a 1995, amb la qual va obtenir la màxima puntuació i posteriorment el Premi Extraordinari a millors tesis doctorals de la Universitat de Barcelona (2006). Anteriorment havia finalitzat estudis de Magisteri a Lleó (1970), i s'havia llicenciat en Filosofia a la Università San Tommaso, Roma (1972) i en Filosofia i Lletres -especialitat Filosofia- per la Universitat de Barcelona (1974).

Poesia
Com a poeta visual i com a artista plàstic, ha exposat individualment -50 vegades- i ha participat amb poemes visuals en més de dos centenars d'exposicions col.lectives, tant a Espanya com a l'estranger.

Ha publicat textos teòrics i obra creativa -poesia textual, poesia visual i obra gràfica- en diversos llibres col·lectius, en revistes i en altres mitjans. És autor de llibres de creació poètica en què s'entremesclen poètiques de caràcter discursiu amb poètiques visuals i fonètica: PoÉticas Visuales  (Ed. Instituto Leonés de Cultura, Diputación de León), Prólogo para un silencio (Barcelona: Ed. Zendrera Zariquiey), Habitando transparencias (Barcelona: Ed Àmbit Literari, 1982), El placer de ser (Madrid: Ed. Endymion, 1997), Plaza del Buensuceso -talleres de creación poética en Barcelona- (Madrid: Ed. Libertarias, 1994) i altres. I ha editat també carpetes amb poesia visual: Al limite del instante, 3x3=3, etc.

Va fundar i va dirigir el grup "Ex.Tensión Fonética" i el "Laboratorio de Investigaciones Poético-Fonéticas" com a suport a la seva pràctica creativa en el camp de la poesia fonètica, del poema-acció i de les seves freqüents accions-recitals de poesia escènica.

Docència
Destaca la seva contínua realització de cursos, seminaris i tallers en els quals ha difós la creació poèticovisual i altres formes de creació poètica. Una activitat que va començar amb alumnes d'ensenyament primari i secundari i que aviat va ampliar a nivells universitaris i professionals, que va realitzar en diferents àmbits i institucions tant en el territori català i de la resta d'Espanya, com a l'Argentina. Tant ell com els seus Talleres de Creación Poética han rebut beques i premis en diverses ocasions. De la seva obra plàstica i poètica es fan ressò antologies i estudis i ha estat traduïda i publicada en diferents idiomes (anglès, francès, japonès, italià, albanès ...)
www.gustavovega.com correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia