Dolors Madrenas

Docència
Professora de Secundària (Llengua i Literatura Catalana i Castellana)

Recerca

Ha publicat articles i estudis sobre literatura catalana i castellana  -Va de broma. Aproximació a la paròdia literària (1999), Del Romanticismo a la posmodernidad. Ensayo  (2003), entre d'altres-   i ha col·laborat en l'elaboració de materials didàctics   -Antologies de lectures (2008)- en diferents editorials.

Ha participat en congressos, jornades d'estudi, seminaris i tallers presentant comunicacions sobre temes relacionats amb la docència i les línies de recerca.

Entre les seves línies de treball figuren la poesia contemporània, la literatura "femenina" dels anys 20 i 30 i la literatura memorial i dietarística.

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia