Èlia Esteve

Catedràtica de Llengua i Literatura Catalanes
IES Margarida Xirgu (L'Hospitalet)
DEA Didàctica de la Llengua i la Literatura. UB

Docència
Imparteix classes d'ESO i Batxillerat

Gestió
Directora de l'IES Can Vilumara (curs 1987-1988)
Cap de Departament de l'IES Margarida Xirgu
Coordinadora d'ESO de l'IES Margarida Xirgu
Actualment: Coordinadora LIC de l'IES Margarida Xirgu

Recerca
Didàctica de la literatura, en especial, sobre el valor de la poesia, del teatre i del cinema per a l'aprenentatge de la llengua.

Publicacions
L'art del teatre, Editorial Empúries. Barcelona 1995
Llicència retribuïda (modalitat B): Textos literaris amb suport audiovisuals per a l'adquisició del nivell CALP de llengua catalana. Curs  2006-2007

correu electrònic
=
=
=
=

=
=
=
=
web design ktonycia